Ładowanie danych...
Loading...

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.incar.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

2. Właścicielem Sklepu a jednocześnie administratorem danych jest RG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828877; reprezentowaną przez członków zarządu Roberta Ajdysa i Grzegorza Pietruczuka; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 585-149-05-50; REGON: 385550914; adres poczty elektronicznej: biuro@incar.pl, nr BDO 000527235  zwany dalej sklepem internetowym oraz spółką.

 

3. Dane osobowe zbierane przez Spółkę za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

4. Spółka dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 


                § 1 Rodzaj oraz cel przetwarzanych danych

1. Spółka zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a)    rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)    składania zamówienia w sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, Klient podaje dane obowiązkowe:

a)    adres e-mail który jest jego identyfikatorem;

b)    hasło dostępowe ustalane indywidualnie przez Klienta

Pozostałe nieobowiązkowe dane:

a)    Imię i nazwisko / Nazwa

b)    Ulica i numer

c)    Kod pocztowy

d)    Miejscowość

a)    Telefon kontaktowy

e)    W przypadku firmy – jej nazwa

4. Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym, Klient podaje następujące dane:

a)    Adres e-mail

b)    Imię i nazwisko / Nazwa

c)    Ulica i numer

d)    Kod pocztowy

e)    Miejscowość

f)     Telefon kontaktowy

5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)    Nazwę firmy

b)    Numer NIP firmy

6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w sklepie internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w sklepie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

9. Przekazanie danych osobowych do sklepu internetowego jest dobrowolne w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony Internetowej sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

                        § 2 Udostępnianie lub powierzanie danych oraz czas ich przechowywania

1. Dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta spółka przy prowadzeniu sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom spółki co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)      Podmioty przetwarzające. Sklep internetowy korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie sklepu. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)      Administratorzy. Sklep internetowy korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce a także w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a)      W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez sklep internetowy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić spółka i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

b)      W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez spółkę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania sklepu internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania sklepem internetowym.

6. W przypadku skierowania żądania spółka udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

                        § 3 Pliki cookies

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby wchodzącej na strony sklepu internetowego, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep internetowy produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w sklepie internetowym.

2. Sklep internetowy incar.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)    Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

a)    uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu oraz hasła;

b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Pliki cookies zewnętrzne wykorzystywane są w celu:

a)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b)      prezentowania na stronach informacyjnych sklepu, mapy wskazującej lokalizację paczkomatów, za pomocą InPost sp. z o.o. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków;

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego złośliwego oprogramowania lub oprogramowania niechcianego. Niemniej Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies w swoich przeglądarkach. W przypadku skorzystania z takiej możliwości, korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają mechanizmu plików cookies.

6. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące zmiany ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)      Google Chrome;

b)      Opera;

c)      Mozilla Firefox

d)     Microsoft EDGE;

e)      Internet Explorer.

7. Spółka może gromadzić adresy IP Klientów sklepu internetowego. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez spółkę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakichregionów notowane jest największa liczba odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści sklepu internetowego.

8. Sklep internetowy incar.pl może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

                        § 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a)      Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił spółce

b)    Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c)    Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)    Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji wobec Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem sklep internetowy może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a)    Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli sklep internetowy przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego oraz ułatwienie korzystania ze sklepu internetowego, a także badanie satysfakcji.

b)    Rezygnację z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług należy złożyć w formie wiadomości e-mail. Będzie to oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)    Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i sklep internetowy nie będzie posiadał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) art. 17 RODO.

a)    Klient ma prawo żądać usunięcia swoich wszystkich lub niektórych danych osobowych;

b)    Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

(a)  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

(b)  wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

(c)  wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

(d)  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

(e)  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu sklep internetowy podlega;

c)   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, spółka może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega spółka. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług sklepu internetowego, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych art. 18 RODO

a)    Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sklep internetowy nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b)    Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

(a)  gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas sklep internetowy ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

(b)  gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

(c)  gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

(d)  gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesem, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych art. 15 RODO.

a)    Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

(a)  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

(b)  uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

(c)  uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych art. 16 RODO.

a)    Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia art. 20 RODO.

a)    Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, sklep internetowy spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, sklep internetowy nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od sklepu internetowego przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

                        § 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1. Sklep internetowy incar.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Sklep stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. Hasło do konta Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. W tym celu należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, oraz dwukrotnie wpisać nowe hasło. Na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie automatycznie wysłany link aktywujący nowe hasło.

3. Sklep internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

                        § 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym sklep internetowy poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: biuro@incar.pl.

3. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 02.03.2021

Dopasuj części

precyzyjnie do swojego auta po typie silnika lub numerze VIN

Zwrot do 14 dni

Zwróć nieużywany towar i otrzymaj zwrot pieniędzy

Bezpieczne zakupy

Sklep z certyfikatem SSL

Darmowa dostawa

od zamówień powyżej 390 zł

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.