Informacje

WARTOŚĆ SIŁY "D"

 

"Wartość D" określa się jako teoretyczną siłę odniesienia siły poziomej występującej między pojazdem ciągnącym i przyczepą.

 

Wartość siły D jest wartością obciążenia jakim poddawany jest hak podczas badań wytrzymałościowych przeprowadzanych w laboratorium Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. Jest to maksymalna wartość, do której opisany hak zachowuje przewidziane przez konstruktora parametry oraz stanowi granicę bezpiecznego użytkowania danego haka kulowego. W przypadku stwierdzenia wyższej wartości parametru D należy tak rozmieścić masy zestawu aby wartość D, podana przez producenta haka, nie była przekroczona.

Wartość siły D obliczamy z następującego wzoru:

 

 

 

Wartości wykorzystane w powyższym wzorze umieszczone są na tabliczce znamionowej samochodu, przy czym maksymalną masę przyczepy należy obliczyć odejmując dopuszczalną masę całkowitą samochodu od dopuszczalnej masy zespołu złożonego z samochodu i przyczepy hamowanej.

 

Przykładowa tabliczka znamionowa samochodu Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

1 - Producent

2 - Numer VIN

3 - Dopuszczalna masa całkowita

4 - Dopuszczalna masa zespołu złożonego z samochodu i przyczepy hamowanej

5 - Dopuszczalny nacisk osi przedniej

6 - Dopuszczalny nacisk osi tylnej

 

 

 

 Maksymalna masa przyczepy [kN]  =  Dopuszczalna masa zespołu (samochód i przyczepa hamowana [kN]  - Dopuszczalna masa całkowita samochodu [kN]

Dla danego przykładu maksymalna masa przyczepy jest różnicą pozycji 3 oraz 4 i wynosi 2100 kg.

Po podstawieniu do wzoru wszystkich potrzebnych wartości otrzymujemy siłę D, w tym przypadku wynosi ona 10,6 kN.

Script logo